Historie

Historie

Naše obec byla v době základání sborů dobrovolných hasičů malou obcí, čítající padesát jedno číslo. Založení našeho SDH napomohla velká živelná pohroma v podobě rozsáhlého ohně.

Dne 13. června 1899 o půl druhé hodině odpoledne v kůlně domku čp. 26 náležejícího Josefu Illkovi vypukl požár, jenž se při prudkém severozápadním větru rychle šířil a v krátké době pět domků krytých doškem zachvátil. Na Domcích číslo popisné 24, 25, 26 shořely jen střechy (ostatní uchráněno), ale domky 23 a 44 prohořeli úplně a zbyly jen zdi. (Uvedeno v pamětní kronice obce Křepic.)

Toto dalo podnět spoluobčanům Křepickým k založení Sboru Hasičského. Tehdy se sešlo dvacet dva pánů občanů Křepických a založili Sbor dobrovolných hasičů.

1. Karlín Josef starosta sboru 12. Jelínek František
2. Binder Vincenc náčelník 13. Illek Václav
3. Tesař Václav podnáčelník 14. Šálek Tomáš
4. Šálek Jan podnáčelník 15. Pokorný Jan st.
5. Svoboda Matěj jednatel 16. Pevný František
6. Kameník František pokladník 17. Vincour Šimon
7. Loupal František přihlížitel 18. Kudrna František
8. Illek František 19. Pokorný Jan ml.
9. Peroutka František 20. Ambrozek Antonín
10. Bindr Jan 21. Karlín František
11. Bindr Josef 22. Tesař Antonín

Začátky to nebyly snadné, veškeré hmotné výdaje hradili ze sbírek dobrovolných od samotných členů bratrů hasičstva, ale i ze sbírek dobrovolných občanů, jak Křepických, tak i ze sousedních obcí a jejich vážených občanů. Za půl roku 1899 byla snáška přijmů 334,55 zlatých a to:

od přispívajích členů z Křepic 26,55 Zl
od starších Pánů z Mikulovic 15,95 Zl
od starších Pánů z Újezda a Františkova 6,57 Zl
od starších Pánů z Přeskač a Medlic 20,10 Zl
od starších Pánů z Běhařovic a Dobronic 48,36 Zl
od starších Pánů ze Stupešic 18,40 Zl
od starších Pánů z Tavíkovic 9,25 Zl
od starších Pánů z Ratíšovic 7,82 Zl
od starších Pánů z Višňové 37,40 Zl
od starších Pánů z Výrovic 13,75 Zl
od milostpána Goldšmída z Tavíkovic 20,00 Zl
od Vzájemné pojišťovny 15,00 Zl
zbytek po výletě dělal 47,45 Zl
z Domčického fondu 8,00 Zl
od majitelů honby v Křepicích 5,00 Zl
od pana ředitele v Želeticích 5,00 Zl
od pana Jana Gregora ze Znojma 3,00 Zl
od pana Jana Illka ze Znojma 2,00 Zl
od pana Josefa Neužila z Višňové 1,50 Zl
od pana doktora z Rouchovan 3,00 Zl
od pana J. Šantručka mlynáře z Plavči 1,00 Zl
z ostatních sbírek se sešlo 16,26 Zl
poslední sbírka od obecního sluhy 3,19 Zl

Nebylo toho málo na tehdejší dobu a do takové malé obce, ale stačilo to na zaplacení požární zbroje i se stříkačkou, která činila 213,10 Zl. Další výdaje byly už malé, ale k životu sboru nutné, jako například: za dovoz výzbroje, za razítko pro sbor, za lampu pro sbor, Ústřední jednotě v Meziříčí, pokladně v Rosicích, Župě hasičské ve Vémyslicích, na pojištění stříkačky, za svěcení stříkačky, za pokladničku, za papír a poštovné.


pokračovat »
Sbor Dobrovolných Hasičů Křepice (zal. 1899)