Historie

Historie

Rok 1902 byl pro sbor významný tím, že byla započata v červnu stavba hasičského skladiště, do které se investovalo 714,87 Zl. Také v tomto roce vystupují prvnítři bratři: pan Ambrozek Antonín, pan Šálek Tomáš a pan Loupal František.

V roce 1908 byl podle knihy výdajů zhotoven sborový prapor u pana Hůrka v Běhařovicích. V roce 1909 musela být provedena rozsáhlá oprava stříkačky, přímo u výrobce v Prostějově. V roce 1921 byla zakoupena nová, modernější pojízdná stříkačka Berlovka, která sloužila až do roku 1950.

Sbor oslavil v červenci 1924 dvacetipětileté výročí svého trvání. V roce 1925 se konal v Brně celostátní sjezd dobrovolného hasičstva spojený s velikou výstavou tradice a techniky. Z našeho sboru byli na ni vysláni zástupci.

1. Illek Václav 1899starosta17. Vincour Jan1914
2. Dvořák František 1914náčelník 18. Heneš Josef1922
3. Kameník František 1899podnáčelník 19. Bindr Josef1899
4. Karlín František 1899podnáčelník 20. Kudrna Václav1922
5. Moravec Antonín 1919jednatel 21. Novák Stanislav1921
6. Bindr Cyril 1902člen výboru 22. Jíra Jan1922
7. Karlín Jan 1925člen výboru 23. Šálek Jan1899
8. Pokorný Jan 1899četař 24. Rameš Ladislav1922
9. Kudrna František 1899četař 25. Fuchs Adolf1924
10. Svoboda Matěj 1899zbrojmistr 26. Sládek Robert1924
11. Vincour Šimon 1899 27. Tesař Antonín1924
12. Pevný František 1899 28. Virgl Antonín1925
13. Novák Josef 1905 29. Kuldán Jan1925
14. Loupal Cyril 1907 30. Balík František1925
15. Pokorný František 1922 31. Kameník Fr. ml.1925
16. Cafourek Dominik 1907

Dle fotografie byla od roku 1926 až do roku 1928 provedena velká oprava a rekonstrukce hasičského skladiště: do šťítu zazděna okna, příčka na kancelář, vrata do zbrojnice, komín, klenutí kanceláře a fasáda celé budovy.

Od roku 1910 se musí sbor starat o příjmy sám, neboť sbírky přestávají být reálné. Sbor se začíná angažovat do pořádání svých tradičních plesů, masopustů.

V Křepicích je velice rozvinutá hra divadel, někdy je sehráno až sedm her do roka, s kterými i občas zavítají do sousedních obcí. To jim dává pěkný přínos do pokladny.

V roce 1933 byl podle vzoru některých sousedních sborů proveden pokus o založení ženského sboru, který však neměl dlouhého trvání.

Byly to ženy:
1. Bindrová Božena
2. Illková Jiřa
3. Pokorná Kristýna
4. Svobodová Božena
5. Vincourová Růžena
6. Tesařová Vlasta
7. Páralová Marie

« předchozí pokračovat »
Sbor Dobrovolných Hasičů Křepice (zal. 1899)